Privacy
Ciera respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.ciera.nl (hierna te noemen: "de website").
De website gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit privacy statement zijn omschreven.

1. Wie is Ciera ?

Ciera B.V. is de onderneming die de website www.ciera.nl exploiteert. De website is een platform waarbij functieomschrijvingen en cv's via een algoritme op geautomatiseerde wijze aan elkaar worden gekoppeld. Ciera B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27268010.

2. Welke gegevens worden door de website verwerkt?

cv's en functieomschrijvingen worden automatisch door het algoritme van Ciera gescand ten behoeve van het creëeren van de beste 'match'. Werkgevers en werkzoekenden kunnen vervolgens contact met elkaar opnemen wanneer de cv's en functieomschrijvingen voldoende met elkaar matchen. Dit initiele contact kan uitsluitend via de website plaatsvinden. U kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven, waarna uw gegevens uit de database verwijderd worden.